polskie, przedszkole, w, chicago, happy, kids, daycare, childcare, preschool
HAPPY KIDS
Preschool & Daycare Center
Renomowane przedszkola i zlobki dla Twojej Pociechy!!!
ABC
7622 W Belmont                  5815 W Irving Park
Chicago 60634                     Chicago 60634
773 625 KIDS                      773 427 KIDS
773 625 5437                       773 427 5437
   Main Page / Strona glowna      Dla rodzicow
 
 
 
Drodzy Rodzice,
Jestesmy jedynym polskim przedszkolem w Chicago, ktore zakwalifikowalo sie do programu Quality Rating System. Jest to ogromne wyroznienie, ktore oznacza, ze spelniamy o wiele wyzsze standardy niz normy narzucane pdzedszkolom przez Stan Illinois. Aby dostac to wyroznienie musielismy wykazac, ze spelniamy najwyzsze wymagania pod wzgledem:
- praca z dziecmi
- relacje z dziecmi i rodzicami
- warunki higieniczne
- jakosc edukacyjna zabawek i innych pomocy
- jakosc administracji przedszkolnej
- program edukacyjny
- wyzywienie
- warunki, jakie zapewniamy dzieciom (bezpieczenstwo, nauka, warunki rozwojowe, nastroj w przedszkolu.
- ....
Nie ukrywam, ze tak ja jak i wszystkie Panie w przedszkolu, jestesmy z tego bardzo dumne, bowiem zdajemy sobie sprawe, ze to nasza wspolna zasluga.
 
 
 
Wazne aplikacje do sciagniecia. Prosze kliknac na link, lub skopiowac.
 
 
Aplikacja o dofinansowanie z DHS
 https://www.dhs.state.il.us/onenetlibrary/12/documents/Forms/IL444-3455.pdf
 
Aplikacja o zmiane providera 
https://www.dhs.state.il.us/onenetlibrary/12/documents/Forms/IL444-3455g.pdf
 
Forma medyczna dla dzieci
 http://www.state.il.us/DCFS/docs/CFS_600.pdf
 
 
 
 
 
 
Nasze porady znajdziecie Panstwo rowniez w tygodniku Program oraz w Chicago Revia (copy and paste).
 
http://chicagorewia.com/Post/happy-kids--pierwsze-polskie-przedszkole-w-illinois-objete-systemem-quality-rating-system

 

Happy Kids - Pierwsze polskie przedszkole w Illinois objęte systemem Quality Rating System.

By: admin 28 January 2014 CHICAGO REVIA

Każde dziecko zasługuje na najlepszy start w życie. Przedszkole jest pierwszym etapem w życiu edukacyjnym I rozwojowym  dziecka. Doświadczenia z tego okresu mogą stać się źródłem sukcesu bądź niepowodzeniem dziecka w dalszej karierze szkolnej oraz w życiu dorosłego człowieka. Dlatego tak ważne jest, by jakość świadczonych usług była jak najlepsza.

Stan Illinois jest jednym z 13 stanów w USA zakwalifikowanych do walki o tytuł “Top- Early Learning” – czyli na najwyższy poziom nauczania w przedszkolach.  Aby móc maksymalnie podnieść kwalifikacje przedszkoli i przygotować je do walki o ten tytuł wprowadzono tak zwany Quality Rating System, który ma być odpowiedzialny za mierzenie jakości usług przedszkoli, podnoszenie kwalifikacji placówek i tworzenie najlepszych miejsc służących rozwojowi małych dzieci. Nasz stan przez kolejne 4 lata dostanie na ten cel z Ministerstwa Edukacji ponad $38 milionów dolarów.

QRS ściśle określa warunki i zasady, które wykraczają bardzo daleko ponad  wymagania ogólne dla przedszkoli posiadających stanowe licencje. Aby zakwalifikować się do tego programu trzeba przygotowacćprzedszkole we wszystkich możliwych obszarach i nieporównywalnie podnieść jakość świadczonych usług. Przygotowanie przedszkola do tego programu zajmuje od roku do nawet dwóch lat. Placówka przechodzi w tym czasie szereg kontroli, podczas których inspektorzy wskazują, co jeszcze należy zmienić, aby spełniać jak najwyższe warunki. Według Quality Rating System o jakości przedszkola decyduje wiele wskaźników. Bardzo duży nacisk kładzie się na poszczególne obszary:

      Przedszkole musi dysponować  pomieszczeniami i wyposażeniem, niezbędnymi do realizacji zadań programowych. Pomieszczenia i wyposażenia muszą być  odpowiednie do liczby i wieku dzieci oraz zadań przedszkola. Dzieci i nauczyciele muszą mieć  w każdej chwili dostęp do pomieszczeń, środków dydaktycznych i materiałów, zgodnie z ich potrzebami. W trakcie zabaw i zajęć dzieci muszą mieć swobodny dostęp do wszystkich zabawek, przyborów, sprzętu, a więc wszystko musi być w zasięgu ręki dziecka. Zabawki zniszczone, zagrażające bezpieczeństwu dzieci muszą na bieżąco być wymieniane.

        Przedszkole musi zapewnić dzieciom, pracownikom oraz innym osobom przybywającym w przedszkolu zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. Pracownicy odbywają na bieżąco kursy Pierwszej Pomocy, pracy z dziećmi chorymi I niepełnosprawnymi, zasad higieny podczas wydawania posiłków…..   Dzieci również muszą być zapoznawane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w przedszkolu. Przeprowadzane  muszą być systematycznie próby opuszczania przedszkola  podczas zagrożenia pożarem, tornado, lub nawet podczas pojawienia się w przedszkolu osoby, która stwarza niebezpieczeństwo.  W rocznych planach nauczania musi być uwzględniona tematyka bezpieczeństwa. Dzieci uczą się zasad bezpiecznego ruchu drogowego, zapoznają z roślinami i grzybami trującymi, uczą zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek,  a ponadto przedszkole organizuje również coroczne spotkania z przedstawicielami straży pożarnej lub policji.

    Programy edukacyjne w przedszkolach objetych QRS muszą być tak skonstruowane, aby zapewnić każdemu dziecku osiąganie maksymalnych  postępów w rozwoju. Jakość programu musi zapewniać maksymalny rozwój osiągnięć edukacyjnych dzieci i osiąganie sukcesów w dalszym życiu dziecka. Również wymagania edukacyjne wobec dzieci muszą być sprecyzowane i dostosowane do ich wieku, a metody pracy z nimi muszą być  właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne tak aby dziecko nie nudziło się podczas zajęć. W codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej  nauczyciele muszą stosować różnorodne metody pracy ze szczególnym uwzględnieniom zajęć indywidualnych oraz zajęć w małej grupie dzieci. Przedszkole  kwalifikujące się do Quality Rating System musi posiadać w programie szereg dodatkowych zajęć tj. gimnastyka korekcyjna, rytmika, kółko plastyczne, język obcy.  Nauczyciele muszą stale uczestniczyć w różnorodnych kursach i szkoleniach, gdzie poznają nowe metody, a następnie wdrażają je do codziennej pracy z dziećmi. 

    Przedszkole  musi tworzyć ciepłe, domowe środowisko wspierające rozwój dziecka. Wysoko wykwalifikowani nauczyciele są zobowiązani przeprowadzać  obserwacje semestralne, roczne, jak  i indywidualne, do których używane są odpowiednie arkusze obserwacji,  które następnie są archiwizowane w teczkach dzieci. Nauczyciele muszą tworzyć przyjazne relacje z dziećmi, rodzicami i współpracownikami. Ważne jest stwarzanie dzieciom sytuacji do mówienia o swoich potrzebach, uczuciach. Zawsze należy podtrzymywać  rozmowę z dziećmi i zachęcać do niej. Nawet podczas posiłków musi panować  atmosfera jak przy rodzinnym stole.  Jest to czas przeznaczony na dzielenie się swoimi wrażeniami i opiniami. W przedszkolu  muszą panowac  otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki między nauczycielami, dziećmi i rodzicami. Przedszkole musi posiadać  bogatą ofertę programową, odpowiedni  Program Wychowawczy i musi ściśle współpracować  z rodzicami, tak aby rozwój dziecka był kontrolowany również przez rodziców.

W obecnej chwili w Stanie Illinois zakwalifikowało się do tego programu jedynie kilkaset przedszkoli amerykańskich i tylko jedno przedszkole polskie – Happy Kids Preschool & Daycare Center, znajdujące się przy 7622 W Belmont w Chicago. Jest to ogromne osiągnięcie, bo przedszkola objęte nadzorem QRS to elita. To ciężka praca, a przede wszystkim zobowiązanie utrzymania bardzo  wysokiego poziomu i ciągłej poprawy jakości świadczonych usług.

Beata Roszkowski

Pedagog, dyrektor przedszkola

773 625 5437

 

Rozwijanie kreatywności u dzieci

By -PROGRAM
Jul 4, 2015

Kreatywność to umiejętność myślenia, zdolność tworzenia, często określana jako talent.

W codziennym życiu kreatywność jest nam potrzebna do rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów, logicznego myślenia. Pomaga nam w wydobyciu naszego potencjału  twórczego w wychodzeniu poza schematy oraz w byciu innowacyjnym.
Ponieważ tak ważna jest kreatywność, rodzice i opiekunowie powinni zadbać o rozwijanie jej w dziecku już od najmłodszych lat. Najważniejsze w tym całym procesie jest, aby dziecku pozwalać eksperymentować i popełniać błędy. Jak to się potocznie mówi “człowiek uczy się na własnych błędach”. Taka jest prawda, pozwalając dziecku popełniać błędy pozwalamy mu zrozumieć czego nie należy robić oraz jak rozwiązać dany problem. Bardzo ważne jest aby dziecko inspirować, dawać mu pomysły do tworzenia czegoś nowego, pozwolić zadawać pytania oraz wspierać jego kreatywność.
W naszych przedszkolach używamy szereg ćwiczeń i technik tak, aby maksymalnie z każdego dziecka wydobyć jego potencjał twórczy. Wiadomo, że każde dziecko jest utalentowane w innej dziedzinie, dlatego staramy się kłaść nacisk na indywidualną pracę z każdym dzieckiem i rozwijanie jego talentów. Z całą pewnością w naszym systemie kształcenia odchodzimy od utartych schematów i regułek na rzecz kreatywnych ćwiczeń. Właśnie nauką przez zabawę wychodzimy poza ramowe zasady nauczania i pozwalamy dzieciom myśleć, inspirując je jedynie do działania.
To co chyba najbardziej kojarzy nam się z kreatywnością to zajęcia plastyczno-techniczne. Na nich pozwalamy dzieciom tworzyć rozmaite rzeczy. Praca z plasteliną, kolorowanie, malowanie, wycinanie, to coś, co pozwala dzieciom się rozwijać. W naszym przedszkolu wyobraźnia dziecka jednak nie ma ograniczeń. Nie zwracamy dzieciom uwagi, gdy konia namalują na niebiesko, a ich stworki z plasteliny są takie, jak dzieci sobie tego życzą, a nie takie, jakie Pani każe. Oczywiście są zajęcia, w których wszystkie dzieci robią konkretną, narzuconą przez nauczyciela prace, bo musimy pamiętać o tym, że istnieje rzeczywistość, a nie żyjemy tylko marzeniami i wyobrażeniami, ale wiele czasu dzieci spędzaja na tworzeniu dowolnie wybranych przez siebie prac. Ale same zajęcia plastyczno-techniczne to jedynie część zajęć kształcących wyobraźnię dziecka. W zasadzie w każdej dziedzinie staramy się uczyć dzieci kreatywności. Zaczynając już od czytania dzieciom książeczek pobudzamy ich wyobraźnię. Zadania matematyczne są u nas połączone z logicznym myśleniem. Nie dajemy dzieciom utartych formułek a pozwalamy im na przykład dopasować kształty do kształtów, wykluczyć niepasującą figurę geometryczną z szeregu takich samych figur, porównać wielkości, masy, długości. Podczas zajęć językowych pozwalamy dzieciom dokończyć zdanie. Prowokujemy burzę mózgów, tak by dzieci wymyślając kolejne zagadnienia pracowały nad używaniem języka polskiego, zasobem słów, stylem wypowiedzi. Bardzo ciekawie nasze Panie prowadzą również  zajęcia muzyczne. Zajęcia te polegają na  słuchaniu muzyki, tańczeniu, rozróżnianiu dźwięków, słuchaniu różnorodnych stylów muzycznych, ale również na tworzeniu własnej muzyki, budowaniu swoich własnych instrumentów muzycznych…
Stosując opisany powyżej sposób wychowania dzieci, mamy pewność, że dzieci na naszych zajęciach się nie nudzą. Ponieważ mówi się, że kreatywność jest kluczem do sukcesu, wiemy, że dzieci wyniosą z takich zajęć maksymalnie dużo wiedzy oraz mamy pewność, że dzieci myślą samodzielnie i rozwiązują szereg zadań same, bez niczyjej pomocy. To natomiast daje nam pewność, że wychowamy młodych, zdolnych uczniów, a w przyszłości osoby innowacyjne, które poprzez swoją pomysłowość i zdolności znajdą wszędzie prace i dadzą sobie wyśmienicie radę w życiu.

Polecam, aby na podstawie przedstawionego tekstu rodzice również i w domu próbowali sami rozwijać w dzieciach kreatywność, pomysłowość, czy jak to się potocznie mówi talent.
Beata Roszkowski
pedagog i dyrektor Przedszkoli Happy Kids
oraz mama 2 wspaniałych chłopców 773-427-5437
www.HappyKidsPreschool.org

 
10 domowych sposobow na walke z przeziebieniem.
 
Majac male dziecko ciezko zdecydowac sie na to czy podawac proszki na zaziebienie, czy lepiej stosowac "babcine" sposoby leczenia. Nie namawiamy Panstwa do rezygnacji z lekow, ale chcemy przedstawic kilka sposobow by ulzyc dziecku w tych ciezkich dla niego dniach.
 
1. Pierwsze i najwazniejsze - to podawac dziecku duzo napojow. Takie male cialko latwo sie odwadnia, wiec aby temu zapobiec i nie doprowadzic do powazniejszych komplikacji dziecko MUSI duzo pic.
 
2. Nawilzac powietrze w pokoju, w ktorym dziecko przebywa. Najlatwiej uzyc poprostu dostepnego w kazdym sklepie humidifier, ktory nawilzy powietrze, a przy tym jame nosowa i drogi oddechowe dziecka, pozwalajac mu latwiej oddychac.
 
3. Neti - pot, rowniez powszechnie dostepny spray do noska zawierajacy SALINE, czyli wode morska oczyszczajaca nosek.
 
4. Rosolek - to nie zart ta staropolska zupa (tlusta) jest bardzo wzmacniajaca i rozgrzewajaca, co naprawde pomaga w powrocie do zdrowia.
 
5. Podawac dziecku ECHINACEA. Nie jest to lekarstwo, ktore zapobiega chorobie, ale udowodnione jest, ze skraca zaziebienie i lagodzi jego objawy.
 
6. Podawac witaminke C - to chyba najbardziej znany sposob na skrocenie zaziebienia.
 
7. Plukanie gardziolka - najbardziej polularna plukanka gardla w polskich  domach byl Gargarin i jest to bezwzglednie najlepsze lekarstwo na bol gardla i jest dostepne w ielu polskich aptekach na terenie Chicago. 
 
Jednak najwazniejsze sposoby aby zapobiec chorobie to:
 
8. WLASCIWE ODZYWIANIE
 
9. ODPOWIEDNIA ILOSC CZASU PRZEBYWANIA NA PODWORKU
 
10. RUCH
 
 
Drodzy rodzice,
dzieci choruja i nie popadajmy z tego powodu w panike. W dzisiejszych czasach dzieci choruja czesciej, bo maja za malo ruchu, za malo spacerow i niestety za malo kontaktu z bakteriami (rowiesnicy, zwierzeta...) - bakterie w niewielkich dawkach przeciez uodparniaja na przyszlosc, a my na dzieci chuchamy i dmuchamy, co pozniej naprawde odbija sie na ich zdrowku, powodujac czeste choroby, alergie, astmy... Nie przerazajmy sie wiec, ze dzieci sie przeziebiaja, lepiej teraz niz potem w szkole, gdzie zlicza sie i wpisuje na swiadectwo kazdy dzien nieobecnosci....
 
Dyr. Beata Roszkowski 

PRZEDSZKOLE – ZA DARMO???

Jak poradzic sobie z oplatami za przedszkole?

Uslugi przedszkolne nie sa tanie. Przy dobrych zarobkach, rodzicow stac aby dziecku zapewnic odpowiednia opieke przedszkolna wraz z edukacja. Jednak w dzisiejszych czasach rodzice czesto borykaja sie z problemami finansowymi. Sa rodziny, w ktorych jedno z rodzicow, lub obydwoje stracili prace. Sa tez takie, w ktorych tylko jedna osoba zajmuje sie dzieckiem. Czesto kolo sie zamyka: zeby pracowac, trzeba dziecku zapewnic opieke, ale zeby byla opieka, musza byc na to pieniadze. I taki rodzic ma zwiazane rece.

Zdarzaja sie tez sytuacje, w ktorych jedno z rodzicow studiuje lub doksztalca sie.

Na szczescie mieszkamy w Stanie Illinois, ktory zapewnia nam pomoc finansowa zwiazana z uslugami przedszkolnymi.

Istnieje kilka rodzajow pomocy ze stanu. Miedzy innymi  Head Start, Early Intervention, oraz Child Care Assistance Program. Najbardziej popularnym jest CCAP. Wiekszosc przedszkoli akceptuje dzieci , ktore otrzymuja dofinansowanie z tego programu, ale zapisujac dziecko do przedszkola, nalezy sie upewnic, aby nie zostac potem odrzuconym.

Na czym polega pomoc ze Stanu? DHS dofinansowuje oplaty za przedszkola BEZ WZGLEDU NA STATUS IMIGRACYJNY! Konkretnie jednak okresla warunki finansowe, jakie musza spelniac rodzice, aby otrzymac pomoc. Musi to byc nie mniej niz $8.25 na godzine (ale nie jest wymagane pracowac 40h/tygodniowo) i w zaleznosci od ilosci osob w rodzinie maksymalne zarobki rodzicow nie moga przekraczac, np przy rodzinie 2+dziecko - $2,857 brutto. Stan wymaga rowniez, aby rodzice pracowali lub uczyli sie - nie mozna byc w tym czasie na zasilku dla bezrobotnych.

Jakich dokumentow wymaga od nas Stan? Po pierwsze nalezy zlozyc aplikacje o dofinansowanie. (Aplikacje takie mozna dostac w naszym przedszkolu). Po wypelnieniu aplikacji wysylamy ja na adres placowki rozpatrujacej nasze podanie, dostarczajac przy tym dodatkowe dokumenty takie jak: 2 ostatnie odcinki czekow (dla osob rozliczajacych sie na W2), (jesli nie pracujesz na tyle dlugo aby miec 2 czeki, to nalezy przedstawic list od pracodawcy, od kiedy pracujesz, ile zarabiasz, jakie sa Twoje godziny pracy i ilosc godzin pracy tygodniowo). Wazne jest by podac aktualny, zarejestrowany  numer telefonu do firmy, ktora Cie zatrudnia, bo DHS dzwoni i potwierdza, ze dana osoba tam pracuje.

Jesli pracujesz dla siebie, masz wlasna firme, pracujesz na czeki na nazwisko Stan bedzie wymagac: kopie ostatniego rozliczenia 1040. (jesli dopiero rozpoczales dzialalnosc musisz dostarczyc wyliczenie  jakie bedziesz placic podatki); oraz tabele Twoich godzin pracy, zarobkow, wydatkow i ostatecznej sumy jaka zarobisz, przed odprowadzeniem podatkow. Mozesz to przygotowac sam, lub poprosic o to firme, ktora wykonuje uslugi ksegowe. Gotowa forme do wykonania takiej tabeli rozliczen mozna tez sciagnac ze strony DHS.

Do takich rozliczen, nalezy jednak dolaczyc rachunki.

Jezeli jestes rodzicem – uczacym sie, nalezy dostarczyc dokumenty zaswiadczajace, gdzie sie uczysz i w jakich godzinach odbywaja sie zajecia. Wszystko musi byc potwierdzone przez szkole.

Wbrew pozorom otrzymanie dofinansowania nie jest ciezkie i jezeli aplikacja jest poprawnie wypelniona i podparta odpowiednia dokumentacja, to mozesz sie spodziewac pozytywnej odpowiedzi juz nawet w ciagu 2 tygodni od zlozenia dokumentow.

Jak wygladaja stawki z DHS? Zawsze doradzam rodzicom, ze jesli maja mozliwosc - niech sie staraja o dofinansowanie. Stan bowiem placi w granicach $32.72/ dziennie za dziecko w wieku powyzej 3 lat do $46.49/dziennie za dzieci ponizej 2 lat. Od tego oczywiscie nalezy odjac miesieczna stala oplate, ktora ksztaltuje sie w granicach $25 - $260 w zaleznosci od przedsztawionych zarobkow. Z obliczen wynika, ze Stan moze zaplacic nawet do 95% miesiecznych wydatkow za przedszkole dziecka.

Jak widac jest to ogromna pomoc. Uslugi przedszkolne mozna miec prawie za darmo.

W naszym przedszkolu posiadamy wszystkie niezbedne formy, rowniez w jezyku polskim. Posiadamy tez bardzo rozbudowana wiedze na temat zasad dofinansowywania, a wiec rodzic, ktory potrzebuje pomocy, moze sie zawsze zglosic do nas, a my chetnie podpowiemy jak sobie poradzic.

Beata Roszkowski

Dyrektor i wlasciciel

Przedszkola Happy Kids

7622 W. Belmont, Chicago

tel. 773 625 5437
PROGRAM  JULY 2013

Przeziebienie czy grypa?
 
Goraczka, cieknacy nos, zmeczenie, bol glowy i miesni to symptomy zarowno zaziebienia, jak i grypy. Trudno jest rozpoznac, czy nasze dziecko jest tylko przeziebione, czy wlasnie zarazilo sie grypa i nalezy natychmiast udac sie z nim do lekarza.
Jest jednak kilka roznic, ktore pomoga nam zidentyfikowac czy jest to grypa czy zwykle przeziebienie.
 
Pamietajmy zapchany lub cieknacy nosek to glowny objaw zaziebienia. Przy tym wystepuje zwykle bol gardla, kichanie, zalzawione oczki i lekko podwyzszona temperatura ciala (do 102 stopni Fahrenheita) 
 
Przy grypie te symptomy sa o wiele mocniejsze, przede wszystkim temperatura ciala jest powyzej 102 stopnie, plus wystepuja zawroty glowy, kaszel bez flegmy, dreszcze, bol calego ciala, pocenie i brak apetytu.
 
Zwracajcie uwage, na wszelkie objawy u Waszych dzieci i jesli cos Was niepokoi natychmiast jedzcie na wizyte u lekarza. W obecnej chwili jest ciezko dostac sie do doktora, bo jest to okres zaziebien i gryp, ale i na t jest sposob, zamiast na emergency, mozecie pojechac do Walgreens do TAKE CARE CLINIC, gdzie zostaniecie przyjeci od razu. (przyjmuja oni wiekszasc ubezpieczen, wlacznie z ALL KIDS) 
Dyr. Beata Roszkowski
 
 "Gdy sen nie chce przyjsc"
 
Jako pedagog czesto spotykam sie z dziecmi, ktorych rodzice skarza sie, ze dziecko nie chce w nocy spac. Takie klopoty z zasypianeim przedszkolaka przekladaja sie na rozregulowanie harmonogramu calej rodziny. Tak rodzice, jak i dzieci sa nastepnego dnia rozdraznieni, spowolnieni i nieprzytomni, co moze doprowadzic do przykrych konsekwencji.
Brak snu u dziecka, to problem, ktory niepokoi wielu rodzicow. Aby pomoc dziecku w uregulowaniu doby, dobrym rozwiazaniem bylby spokojny, wyciszajacy wieczor. Wiaze sie to z ograniczeniem tego dnia telewizji, w zamian za to przed spaniem czytamy dziecku ciekawa ksiazeczke; ciepla kapiela, najlepiej z uspokajajacym olejkiem lawendowym, szklanka cieplego mleka lub kakao. Nastepnego dnia nalezy obudzic dziecko wczesniej, aby wieczorem bylo bardziej zmeczone i tak powtorzyc przez kilka dni i wieczorow, az dziecko nauczy sie klasc spac o konkretnej godzinie. Jezeli jednak takie domowe sposoby nie pomagaja, a taki stan utrzymuje se dluzej niz szesc miesiecy radzilabym poszukac innej przyczyny  i skonsultowac to z lekarzem. Czesto problem tkwi w przypadlosciach zdrowotnyh, np w powiekszonych migdalach i przeroscie trzeciego migdalka. Dziecko ma wtedy zatkane drogi oddechowe, jest mu ciezko oddychac, chrapie i ma przez to klopoty ze spaniem. Inna przyczyna moga byc problemy emocjonalne dziecka, takie jak zmiana srodowiska,  ktorym sie otacza, przeprowadzka, czy konflikty miedzy rodzicami. Na pozor wydaje nam sie czesto, ze przeciez dziecko nie rozumie, ze cos jest nie tak miedzy mama a tata, to jednak jest bardzo mylne. Dziecko potrafi wyczuwac nastroje i nawet jesli nie widzi samego sporu rodzicow, to czuje ze cos jest nie tak. W takim przypadku napewno pomoga rozmowy z rodzicami i wspolnie spedzany czas. Pomozmy naszym dzieciom spac - bo sen to zdrowie, a dobry nastroj i dobre samopoczucie naszego skarba jest najcenniejsze.
 
Beata Roszkowski
Mama i Pedagog,
Dyrektor Przedszkola
Happy Kids
7622 W. Belmont, Chicago
773 625 5437
PROGRAM OCTOBER 1013
Wspolne muzykowanie z dziecmi

Najprostszy sposób poznawania przez dziecko muzyki to jej słuchanie. Ale możemy przecież również śpiewać piosenki, bawić się muzyką — muzykować, oraz bawić się w bardzo lubiane przez dzieci zabawy muzyczno-ruchowe!
Dobierając piosenki dla najmłodszych zawsze pamiętajmy, aby były one dopasowane do percepcyjnych i rozwojowych możliwości dziecka.
Im dziecko jest młodsze — rytm oraz tempo piosenek powinny być wyraźne i proste, aby malec mógł je samodzielnie powtórzyć, np. klaskając czy wytupując.
  Słowa piosenki powinny być dla dziecka zrozumiałe — tylko wtedy możemy mówić o pełnym odbiorze piosenki przez dziecko. Jeśli dziecko nie rozumie jakiegoś słowa, albo zwrotu, oczywiście powinniśmy mu je wyjaśnić, przez co rozbudowujemy słownik przedszkolaka.
 Melodia piosenek do śpiewania musi odpowiadać możliwościom głosowym małych dzieci: jak całe ciało dziecka, tak i jego struny głosowe rozwijają się, prze co przedszkolaki stopniowo nabierają umiejętności wokalnych.
W związku z niedojrzałością całego aparatu artykulacyjnego nie śpiewamy z dzieckiem piosenek bardzo głośno, a już absolutnie nie wykrzykujemy — delikatne struny głosowe nadwerężają się, co wywiera niekorzystny skutek.
Słuchamy piosenek umiarkowanie głośno, nie zakładamy dzieciom słuchawek, w trosce o wciąż rozwijające się przewody słuchowe oraz mózg.
Do większości piosenek dla dzieci możemy stworzyć zabawę ruchową — piosenka staje się wtedy jeszcze bardziej atrakcyjna i łatwiej ją zapamiętać. Podczas zabawy ćwiczymy również koordynację słuchowo-ruchową.
Dla najmłodszych proponuję wesołą i prostą piosenkę "My jesteśmy krasnoludki", której melodię znamy chyba wszyscy:

 My jesteśmy krasnoludki,
Hopsa sa, hopsa sa,
Pod grzybkami nasze budki,
Hopsa sa, hopsa sa.

Jemy mrówki, żabkie łapki,
Oj tak tak tak, oj tak tak tak,
A na głowach krasne czapki,
To nasz znak, to nasz znak.

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka,
Ojojoj, ojojoj,
Płacze nawet niezabudka,
Ojojoj, ojojoj.

Gdy kto zbłądzi, to trąbimy,
Tururu, tururu,
Gdy ktoś senny, to uśpimy,
Lulu lu lululu.

pokazujemy na siebie
podskakujemy rytmicznie

podskakujemy rytmicznie

pokazujemy, jak jemy
potakujemy głową
składamy dłonie nad głową


kręcimy przecząco głową
grozimy palcem
zasłaniamy dłońmi twarz


zwijamy dłonie w trąbkę
„trąbimy”

układamy głowę na dłoniach
W tej piosence dzieci mogą nie rozumieć takich słów jak np."krasne" (kolorowe), czy "niezabudka" (roślina).

Nieco trudniejsza pod względem melodii oraz samego tekstu jest piosenka o zimie; na pewno poradzą sobie z nią 4-5-latki:

Zima, zima, zima
Pada, pada śnieg.
Jadę, jadę w świat sankami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń,
Dzyń, dzyń, dzyń,
Dzyń, dzyń, dzyń.

Jaka pyszna sanna,
Parska raźno koń.
Śnieg rozbija kopytami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń...

Zasypane pola,
W śniegu cały świat.
Biała droga hen przed nami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń...

Śpiewając refren możemy rytmicznie dzwonić dzwoneczkami. Równie dobrze możemy też rytm refrenu wyklaskiwać, wytupywać, lub uderzać dłońmi o kolana.

Dźwięki możemy podzielić na wysokie i niskie. Najprostszy przykład zabawy uczącej różnicować dźwięki ze względu na ich wysokość: wysoki dźwięk — wspinamy się na palce, albo wchodzimy na krzesło; niski dźwięk — kucamy.

Muzyka może być głośna lub cicha. Zabawa dla najmłodszych, w której trzeba skupić się na tym, jak głośno gra muzyka, to zabawa "pieski do domu":

 muzyka gra głośno — dzieci chodzą na czworakach po pokoju (pieski wyszły na spacerek);
 muzyka cichnie — dzieci wchodzą np. do ułożonego na podłodze kółka ze sznurka, albo chowają się pod stół, itp. (pieski wracają do domu).

Z nieco starszymi dziećmi możemy umówić się, że gdy muzyka będzie cicha, wykonają one jakieś zadanie, albo przybiorą pewną pozę, np. staną na lewej nodze, albo usiądą po turecku, itp. Zabawę można urozmaicać na wiele sposobów, za każdym razem ćwicząc koncentrację oraz percepcję słuchową.

Zachęcam także do wspólnego muzykowania. Najprostszym sposobem muzykowania jest wykorzystanie rączek do klaskania i nóżek do tupania :-) a także: poklepujemy dłońmi kolana, uderzamy dłońmi lub pięściami o blat stołu, o podłogę... Możliwości jest wiele, aby urozmaicić zabawę. Możemy wystukiwać rytm piosenki, wiersza, bawić się w powtarzanie rytmu.

Zabawą bardzo rozwijającą sferę poznawczą dziecka jest wyklaskiwanie sylab w danym wyrazie oraz liczenie ich. Dziecko w formie wesołej zabawy nabywa nie tylko umiejętności tzw. muzyczne — związane z wyczuciem rytmu i odtwarzaniem go z pamięci, ale także umiejętności językowe (pojęcie sylaby, podział wyrazu na sylaby), oraz matematyczne (przeliczanie).

Wybierając instrumenty dla dziecka starajmy się znaleźć tzw. "przyjazne" dla ucha dziecka — unikajmy więc np. instrumentów wytwarzających ostre, metaliczne dźwięki, plastikowych grzechotek. Przyjemne są m.in. instrumenty drewniane, delikatne dzwonki, grzechotki z naturalnym wsypem, marakasy, albo dzwonki — popularnie nazywane cymbałkami — na których gramy gumową pałeczką.

Możemy sami przygotować proste instrumenty, np. wykorzystując kartonowe pudełko, na które naciągamy cienką gumkę ...i już mamy domową gitarę :-) a napełniając słoiczki grochem, ryżem, fasolą mamy mile brzmiące grzechotki. Dbając o bezpieczeństwo maluchów pamiętajmy, by dobrze zakręcić słoiczki, a najlepiej zakleić zakrętki!

Życzę wielu ciekawych doświadczeń podczas zabaw wykorzystujących muzykę.
 
 
(Artykul Centrum Rozwoju Dziecka BEREK)